НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Преподаватели и сотрудники кафедры


Бровко Оксана Александровна- асистент кафедры конституционного и административного права.
 


Леонова Олена Вікторівна- доцент. На кафедрі конституційного та адміністративного права працює з 2002 року. У 2001 році закінчила Дніпропетровський національний університет. 

Доцент Леонова О.В. у 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-правові відносини в сфері надрокористування».Чернишова Тетяна Василівнадоцент, кандидат юридичних наук.

На кафедрі конституційного та адміністративного права працює з 2001 року. У 1983 році закінчила з відзнакою Іркутський державний університет в м. Іркутську.

В 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – Державне право та управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право.


Головачова Кристина Григорівна - старший викладач. Закінчила Дніпропетровський національний університет у 2001 р. та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство", здобула кваліфікацію юриста. 


 Мягких Ганна Олександрівна - старнший викладач. В Національному гірничому університеті працює з 2005.  

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук спеціальність 12.00.01. - теорія та історія державного права і політичних вчень.  


  

Приймаченко Дмитро Володимирович- професор (викладач-сумісник), доктор юридичних наук. У 1997 році закінчив Дніпропетровський державний університет (правознавство, юрист). У 2008 році захистив дисертацію доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Тема "Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави"© 2006-2018 Інформація про сайт