Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

кравець.jpg Кравець Марина Олександрівна - доцент, кандидат юридичних наук, заступник декана з навчальної роботи, секретар державної екзаменаційної комісії. На кафедрі конституційного та адміністративного права працює з 2013 року. У 2004 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» та у 2008 році закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».. 

 Доцент Кравець М.О. у 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил».  


Основні публікації:


1. Кравець М.О. Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування / М.О. Кравець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – №3. – 2012. – С. 102-107.
2. Кравець М.О. Щодо визначення поняття «кваліфікація адміністративного проступку»: проблемні питання та шляхи їх вирішення / М.О. Кравець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Спец. випуск. – 2012. – С. 81-286.
3. Кравець М.О. Передумови та підстави кваліфікації порушень митних правил / М.О. Кравець // Держава та регіони. – №3. – 2012. – С. 67-71.
4. Кравець М.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил за ст. 468 Митного кодексу України в правозастосовчій діяльності митних органів / М.О. Кравець // Форум права. – №2. – 2012. – С. 379-383 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/11.pdf.
5. Кравець М.О. Ретроспективний аналіз норм про адміністративну відповідальність у сфері митної діяльності та їх значення для кваліфікації порушень митних правил за часів незалежності України / М.О. Кравець // Право та державне управління. – №3. – 2012. – С. 83-86.
6. Кравець М.О. Особливості кваліфікації порушень митних правил / М.О. Кравець // Актуальні питання юридичної науки та правоохоронної діяльності: Всеукр. наук.-практ. конф., 18 травня 2012 р.: матеріали конф. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – С. 248-249.
7. Кравець М.О. Окремі питання кваліфікації порушень митних правил / М.О. Кравець // Актуальні проблеми публічного та приватного права: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 03 жовтня 2012р.: матеріали конф. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С. 389-390.
8. Кравець М.О. Класифікація порушень митних правил за новим митним законодавством України / М.О. Кравець // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., грудень 2012 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 84-87.


© 2006-2018 Інформація про сайт