Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Мягких Ганна Олександрівна - старнший викладач. В Національному гірничому університеті працює з 2005.  

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук спеціальність 12.00.01. - теорія та історія державного права і політичних вчень.  
Завдання для студентів заочної форми навчання:

  • Юридичн деонтологія 1 курс ІЗДО
  • Державне право зарубіжних країн 2 курс ІЗДО
  • Завдання для студентів денної форми навчання:

  • Юридичн деонтологія 1 курс плани семінарських занять
  • Адміністративне право 3 курс плани семінарських занять
  • Державне право зарубіжних країн 2 курс Денне
  • © 2006-2018 Інформація про сайт