Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Викладачі та співробітники кафедри


кравець.jpg Кравець Марина Олександрівна - завідувач кафери конституційного та адміністративного права, доцент, кандидат юридичних наук, заступник декана з навчальної роботи, секретар державної екзаменаційної комісії. На кафедрі конституційного та адміністративного права працює з 2013 року. У 2004 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» та у 2008 році закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».. 

 Доцент Кравець М.О. у 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил».   

Грищак Сергій Вікторович декан факультету – кандидат технічних, юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права.       

Леонова Олена Вікторівна- доцент, кандидат юридичних наук. На кафедрі конституційного та адміністративного права працює з 2002 року. У 2001 році закінчила Дніпропетровський національний університет. 

Доцент Леонова О.В. у 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-правові відносини в сфері надрокористування».Чернишова Тетяна Василівнадоцент, кандидат юридичних наук.

На кафедрі конституційного та адміністративного права працює з 2001 року. У 1983 році закінчила з відзнакою Іркутський державний університет в м. Іркутську.

В 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – Державне право та управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право.


Головачова Кристина Григорівна - старший викладач. Закінчила Дніпропетровський національний університет у 2001 р. та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство", здобула кваліфікацію юриста. 


 


Мягких Ганна Олександрівна - старнший викладач. В Національному гірничому університеті працює з 2005.  

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук спеціальність 12.00.01. - теорія та історія державного права і політичних вчень.  
Приймаченко Дмитро Володимирович- професор (викладач-сумісник), доктор юридичних наук. У 1997 році закінчив Дніпропетровський державний університет (правознавство, юрист). У 2008 році захистив дисертацію доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Тема "Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави"

Бровко Бровко Оксана Олександрівна асистент  кафедри конституційного та адміністративного права за сумісництвом. На кафедрі працює з 2011 року. Основне місце роботи - юридична служба НГУ, посада - юрисконсульт І категорії (з 2014 р.).

у 2013 р. закінчила юридичний факультет ДВНЗ "НГУ" за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" (ОКР Магістр) .

У 2014 р. закінчила юридичний факультет ДВНЗ "НГУ" за спеціальністю "Правознавство" (ОКР Спеціаліст).

© 2006-2018 Інформація про сайт