Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Фільм про юридичний факультет Державного ВНЗ "НГУ"

Підготовка фахівців ведеться за спеціальністю:
Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право
Спеціалізації: Господарське право. Екологічне право
Фахова кафедра - кафедра цивільного, господарського та екологічного права

Навчання магістрів за програмою: INTERNATIONAL BUSINESS LAW PROGRAM http://uf.nmu.org.ua/ua/dekanat/abiturient/abiturient2017.php

З умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році можна ознайомитись за посиланням: http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/

Правила прийому до юридичного факультету ДВНЗ «НГУ» у 2017 році


Прийом на юридичний факультет ДВНЗ «НГУ» здійснюється за конкурсом за кошти фізичних та юридичних осіб (контрактна форма навчання)

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

З зазначеними правилами можна ознайомитися на сайті ДВНЗ «НГУ»: http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/ngu/

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників за сертифікатами  2017 року.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Ліцензований обсяг осіб для зарахування на очну форму навчання складає 75 осіб, на заочну форму – 50 осіб. Нормативний термін навчання як на очній, так і на заочній формі навчання складає 3 роки і 10 місяців.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова та література – є обов’язковим предметом.

2. Історія України – є обов’язковим предметом.

3. Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), або математика, або географія – один з трьох на вибір.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 100 балів до участі у конкурсі не допускаються.

Порядок та строки прийому заяв і документів для здобуття ступеня бакалавра

У 2016 році вступники на денну або заочну форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра подають заяви виключно в електронній формі.

У випадку неможливості подання документів в електронному вигляді ви маєте змогу звернутися за допомогою до приймальної комісії ДВНЗ «НГУ»:

Порядок роботи Приймальної комісії:

щодня, крім вихідних, з 09 год. до 17 год. Перерва з 12 год. до 13 год.

в період з 12 липня по 26 серпня 2017 року з 09 год. до 18 год.

Приймальна комісія працює за адресою:

49005, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 19, 4 корпус, кімнати 20, 21, 22.

Довідки за телефонами: (056) 745-05-60, (0562) 47-24-57.

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази дані про себе. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна та вечірня форми навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити (проходять співбесіду), що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2017 року

о 18 годині

20 липня 2017 року

о 18 годині

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

26 липня 2017 року

о 18 годині

07 серпня

о 18 годині

Строки проведення університетом вступних випробувань (співбесід)

з 21 липня по 27 липня

2017 року

з 21 липня по 27 липня

2017 року

Дата та час оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 год.

01 серпня 2017 року

не пізніше 12 год.

08 серпня 2017 року

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18 год.

10 серпня 2017 року

не пізніше 18 год.

17 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 12 серпня 2017 року.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 20 серпня 2017 року.

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний ВНЗ «НГУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна та вечірня форми навчання

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2017 року

15 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

30 липня 2017 року

30 липня 2017 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

з 01 серпня по 15 серпня 2017 року

з 01 серпня по 15 серпня 2017 року

Дата та час оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 год.

16 серпня 2017 року

не пізніше 12 год.

16 серпня 2017 року

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

18 год.

25 серпня 2017 року

18 год.

25 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 26 серпня

2017 року

не пізніше 26 серпня

2017 року

Кількість поданих заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Будь-яку додаткову інформацію щодо вступної кампанії-2017 ви можете отримати на офіційному сайті ДВНЗ «НГУ» або у Приймальній комісії.

© 2006-2020 Інформація про сайт