Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бібліотечні фонди науково-методичної літератури

№ п/пНазва дисципліни за навчальним планомНазва підручника (навчального посібника)АвториВидавництво, рік виданняКількість примірників
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
1. Нормативна частина
1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.-----
1.2. Цикл природничо-наукової підготовки
1Історія держави і права зарубіжних країнІсторія держави і права зарубіжних країнК.:, 1997168
Історія держави і права зарубіжних країнФедеров К.Г.23
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (в 2 т.)КрашелликоваК.:, 199830
Історія держави і права. В двох томах.25
2Теорія держави і праваЗагальна теорія держави і права: Навч. посібник.За ред.. В.В. КопєйчиковаСтереотипне видання. – К. Юрінком Інтер, 2000. – 320с.9
Теория государства и права.Венгеров А.Б.М.: Новый Юрист, 1998.29
Теория государства и права.Лазарев В.В., Липень С.В.М.: «Спарк», 1998.29
Теория государства и права: Учебник.Скакун О.Ф.Х.: Консум, 2000.9
Теорія держави і права. Академічний курс.К., 2006199
Общие сравнительные правовые основные типы (семьи) правовых систем мира.Скакун О.Ф.К., 200827
Загальна теорія держави і права.За ред.. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д. Х., 200224
1.3. Цикл професійно-практичної підготовки
1.Конституційне право УкраїниОснови конституційного права України. Підручник.За ред.. В.В. Копєйчикова.К.: Юрінком Інтер, 199819 екз.+5лабор.
Конституційне право України.
К.: Наукова думка, 1999.9
Конституційне право.Молдован В.В., Мелащенко В.Ф.К.: Юмона, 1996.50 екз.+10лабор.
Конституційне право УкраїниЗа ред.. Тодика, ЖуравськоїК.: Видавничий дім, 2002.160
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996р.К.: Просвіта, 1997. – 80с.80
Конституція України.К.: Право, 1996.400
Конституційне законодавство України. Основні нормативні акти. Частина 1. Правові основи незалежності України.Дніпропетровськ: НГУ, 2004.4
Парламентське право України: проблеми теорії та практики.Олуйко В.К.: Юрінком Інтер, 20046
Конституційне право УкраїниПогорілко В.Ф., Федоренко В.Л.К., 20104
Конституційне право УкраїниКравченкоК., 2002,
2006
8
2.Юридична деонтологіяОсновы профессиональной деятельности юриста.Жалинский А.Э.Смоленск, из-во СГУ, 1995.9
Юридическая деонтология. Часть 1-я.Кирин Р.С.Дн-ск, НГА, 1998 23
Юридическая деонтология. Часть 2-я.Кирин Р.С.Дн-ск, НГА, 1998.27
Юридическая психологія: Підр.В.О. Коновалова, В.Ю. ШепітькаК.: Вид. дім «Ін Юре», 2005.50
Правова деонтологія. Підручник.Біленчук П.Д., Сливка С.С.Київ: Атіка, 19991
Юридична деонтологіяОрхіз М.П.Одеса: Юр.літ., 20071
3.
Адміністративне правоАдміністративне право України. Підручник.
Административное право.
Адміністративне право України: академічний курс: У 2-х т. Т.1. Загальна частина.
Основи адміністративного судочинства в Україні.
Адміністративне право України.
Адміністративне право України.
Административное право Украины.
Адміністративне право: теоретична частина.
4.Державне право зарубіжних країнКонституции зарубежных государств.
Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов.
Комментарий к Евразийскому патентному законодательству.
Конституції нових держав Європи та Азії.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т.1-2, Общая часть.
5.Міжнародне правоМеждународное право. Особенная часть.
Международное право.: Учебник для вузов.
Міжнародне право: Підручник.
Міжнародне право: Основні галузі.
Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000)
Международное право. Общая часть.
Міжнародне міграційне право.
Сучасне міжнародне право. Навч. посібник.
Міжнародне право: підручник.
2. Вибіркова частина
2.1. Цикл підготовки за вибором ВНЗ
1.Право Європейського СоюзуШинкаренко Т.І. Європейський Союз: застосування і етапи становлення.Копійка В.В.К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.1
Європейський Суд по правам человека.Манукян В.И.2006 г.4
2.Конституційне процесуальне правоЗакон України «Про Конституційний Суд України».
Регламент Конституційного Суду України.
Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб’єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів: монографія.
Конституционный судебный процесс: Учебник для вузов.
Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади.
Верховенство права в конституційному правосудді. Аналіз конституційної юрисдикції.
Конституція. Громадянин. Суд. професійні та суспільні погляди.
3.Адміністративний процес
2.2. Цикл підготовки за вибором студента
1.Митне право
2.Основи юридичної клінічної практики
3.Інформаційне правоІнформаційне законодавство. В 6 томах.2005 р.19
Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції.Ліпкан В.А., Максименко Д.Є., Желіховський2.
Правомірні засоби доступу громадян до інформації.Марущак А.І.Біла Церква5.
Словник термінів інформаційного права.Марущак А.І., Ківець20082
4.Муніципальне право
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ СЕЦІАЛІСТА (МАГІСТРА)
1. Нормативна частина
1.Юридичний менеджмент


(сторінка знаходиться на стадії розробки)

© 2006-2020 Інформація про сайт